Умови повернення та гарантії компанії Blue Rabbit:

• Термін гарантії та повернення на Вироби —  розповсюджується на товар до моменту збирання у разі не пошкодження частин елементів даного виробу на термін до 14 днів;

• Гарантії розповсюджується на Вироби  — у разі встановлення виробу кваліфікованою монтажною або ремонтною організацією, яка є представником продавця. При встановленні ігрового майданчика власноруч Покупцем, гарантія на виріб не розповсюджується, оскільки Продавець не несе відповідальності за якість збірки майданчика Покупцем та можливі пошкодження елементів виробу при збиранні Покупцем;

• Гарантійне обслуговування включає в себе заміну дефектних частин Виробів при збиранні виробів монтажною організацією продавця;

• Відсутність елементів виробу, що були виявлені протягом гарантійного строку і виникли з вини виробника виробу, будуть безкоштовно усунені Продавцем;

• Претензії до зовнішнього вигляду Виробу, некомплекту, а також невідповідності замовлення приймаються лише безпосередньо при отриманні Виробу. Надалі такі претензії не приймаються, всі роботи здійснюються тільки за рахунок Покупця.

Гарантійне обслуговування НЕ проводиться у разі:

• невиконання умов експлуатації;

• наявність на виробі механічних пошкоджень;

• порушення інструкції з монтажу виробу;

• перевищення допустимих навантажень;

• нанесення шкоди Виробу або його втрата внаслідок обставин непереборної сили (стихія, пожежа, повінь, нещасні випадки і т. д.);

• нанесення шкоди Виробу в результаті навмисних або помилкових дій Покупця чи третіх осіб;

• нанесення шкоди Виробу, викликаного попаданням всередину або на поверхню Виробу сторонніх предметів, рідин, тварин, комах і т. д.;

• наявність слідів стороннього втручання у Виріб або ремонту Виробу самостійно або організаціями, підприємствами або приватними особами, не уповноваженими на це Продавцем;

• нанесення Виробу збитку в результаті внесення змін у його конструкцію;

• у випадку природного зносу лакофарбового покриття;

• у випадку самостійного збирання виробу покупцем.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли в результаті неправильного зберігання або експлуатації Виробу:

• транспортного браку в результаті самостійної доставки товару Покупцем;

• браку в результаті самостійного проведення Монтажу покупцем або третіми особами, котрі не відносяться до професійних монтажників продавця;

• браку внаслідок порушення правил експлуатації Виробу або його нецільового використання;  

• забруднення.

Дефектами ігрових маданчиків з дерева НЕ є:

• Незначні відмінності у відтінках кольору і відмінність малюнка лакофарбового покриття.

• Відхилення від габаритних розмірів ±2-3 мм на один елемент.

• Дрібні волосяні тріщини («ефект розтріскування»), що виникли в процесі експлуатації виробу.

Використання Виробів виключно з метою, та у спосіб та в порядку, які не суперечать чинному законодавству. Продавець не несе відповідальності за цілі, спосіб і порядок використання Виробу і не відповідає за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену Виробом. 

__________________

Посилання на Закони України:

Стаття 4 Закону України “Про захист прав споживачів” (далі – Закон) вставнолює взаємні права та обов”язки сторін таких правовідносин.

Частина 3 вказаної статті Закону декларує, що споживачі зобовязані:
1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
2) в разі необхідності розяснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за розясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.


Стаття 6 Закону  визначає, право споживача на належну якість продукції.

Так, 1. Продавець (виробник, виконавець) зобовязаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.

2. Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобовязаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції.

3. Вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоровя і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами.


Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості:
1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. 

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.
{Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом  № 2741-VI від 02.12.2010 }
Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.
Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню)  з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобовязаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.